วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อสว่างดาวเทียม

ปี 2515เหรียญดาวเทียม เนื้อทองคำ
เหรียญดาวเทียม เนื้อนวะ
เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน

เหรียญดาวเทียม เนื้ออัลปากา

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

จุดตายหลวงพ่อสว่างปขีด

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเเละมีราคาสูงที่สุดคือเหรียญ ปลอดภัยพิมพ์นิยม
เหรียญ ปลอดภัยพิมพ์นิยม บล็อก1เหรียญ ปลอดภัยพิมพ์นิยม บล็อก2

เหรียญ ปลอดภัยพิมพ์นิยม บล็อก3

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมนี้ สร้างขึ้นปี พ.ศ.2510

หลาย ๆ คนบอกว่าพระเครื่องประเภทเหรียญปัจจุบันนี้ เล่นยากมาก เพราะทำเก๊ได้เหมือนของแท้เหลือเกิน โดยเฉพาะเก๊คอมพิวเตอร์ แต่ในความคิดของผม ผมว่าเหรียญทุกชนิดจะดูง่ายขึ้น ถ้าเรามีหลักการในการดูดังนี้

1.เมื่อพบเหรียญใด ๆ ให้ดูด้วยตาเปล่าก่อนว่าเหรียญบวมหรือไม่ ถ้าบวมหรือบิดผิดธรรมชาติ ก็คือ เก๊แน่นอน ยกเว้นเหรียญที่นูนจากแม่พิมพ์เอง เช่น เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนร ฯ2.เมื่อเหรียญไม่บวมก็ให้ดูตำหนิเทียบกับหนังสือพระเครื่องทั่ว ๆ ไปได้ว่าถูกพิมพ์หรือไม่ ถ้าเหรียญผิดพิมพ์หรือไม่มีตำหนิ ก็คือ เก๊แน่นอน จากแกะบล็อคใหม่นั่นเอง แต่ถ้าเหรียญถูกพิมพ์ก็จะมีอีก 2 กรณีคือ
    1.แท้
    2.เก๊คอมพิวเตอร์
3.การแยกพระแท้กับพระเก๊คอมพิวเตอร์แยกได้ง่ายมาก และไม่ต้องดูตำหนิแล้ว ให้ดูเหรียญโดยทั่ว ๆ ไปก่อน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บล็อกเก๊คอมพิวเตอร์จะมีพื้นผิวเหรียญที่ไม่ตึงเรียบ และจะมีจุดเนื้อเกินแตกต่างจากเหรียญแท้เสมอ หลังจากนั้นค่อยพิจารณาดูองค์ประกอบทั่ว ๆ ไปของเหรียญ เช่น อายุของโลหะ รมดำหรือกะไหล่ ว่ามีความเก่าหรือไม่
ถ้าเพื่อน ๆ พิจารณาโดยละเอียดตามขั้นตอนข้างต้นนี้ละก้อ เหรียญเก๊ทุกประเภท ไม่ได้แอ้ม เพื่อน

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติหลวงพ่อสว่าง

ประวัติหลวงพ่อสว่าง

ชาตุภูมิ

       พระวิบูลวชิรธรรม นามเดิม สว่าง นามสกุล เจริญศรี นามฉายา อุตตโร นามบิดา ขุนเจริญสวัสดิ์ (เจริญ เจริญศรี) นามมารดา หอม หรือ ก้อนดิน เกิด ณ บ้านน้ำหัก ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2426 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม เป็นบุตรคนที่ 5 ของคุณเจริญสวัสดิ์ (เจริญ เจริญศรี) แต่เป็นบุตรคนเดียวของคุณแม่หอมหรือก้อนดิน ทั้งนี้เนื่องจากโยมมารดาของท่านเป็นคนที่ 2 ของขุนเจริญสวัสดิ์ (เจริญ เจริญศรี) นั่นเอง มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน 5 คน กล่าวคือ
1. นางแส (ถึงแก่กรรมแล้ว)
2. นางกลีบ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
3. นางเคลือบ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
4. นางสวัสดิ์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
5. พระวิบูลวชิรธรรม (ก่อนมรณภาพเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร)

พระเครื่องรุ่น1หลวงพ่อสว่าง

วัตถุมงคลพระวิบูลวชิรธรรม (หลวงพ่อสว่าง อุตตโร)
 ยุคก่อน2500

เหรียญกึ่งพุทธกาล สร้างปี 2500
เหรียญอุโบสถ วัดท่างิ้ว สร้างปี 2468
ภาพถ่าย ขาวดำ อัดกระจก